Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Inowrocław (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi Gminy Inowrocław.

 

IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

DOTYCZY

INTERPELACJA LUB ZAPYTANIE

DATA OTRZYMANIA PRZEZ WÓJTA GMINY  INOWROCŁAW

TREŚĆ INTERPELACJI LUB ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ LUB ZAPYTANIE

Grzegorz
Laskowski
Przedstawienia podstawy prawnej do oświadczenia o zachowaniu w poufności. INTERPELACJA 02.01.2018 r.

PDF

 PDF
Augustyn Korona zebrania sołeckie INTERPELACJA 19.02.2019 r. PDF  PDF
 Krystyna Wysocka Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie sołectwa Jacewo  oraz zaplanowania i wprowadzenia przed zrealizowaniem inwestycji oświetlenia miejsc niebezpiecznych w zakresie przekraczania jezdni dróg podporządkowanych przy drodze powiatowej  (Jacewo ul. Kwiatowa).  INTERPELACJA  11.10.2019 r.  PDF PDF

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>