Informacja o wydanej decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2019r., znak: DŚ.6220.36.2018 dot. postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 100/2 zlokalizowanej w Kłopocie, gmina Inowrocław

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian