Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.01.2019 Zarządzenie 33/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 stycznia 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zarządzenie 32/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 stycznia 2019 r sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie 31/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 1/2019 na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, kancelarii tajnej i spraw dotyczących ustawy prawo wodne Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie 30/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie 29/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie 28/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zarządzenie 27/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 26/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 25/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 24/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły