Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie 53/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie 52/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie 51/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Zarządzenie 50/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 2/2019 na stanowisko podinspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zarządzenie 49/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Zarządzenie 48/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Zarządzenie 47/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Renault Trafie Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 46/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 45/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 44/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły