Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2019 Zarządzenie 63/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Zarządzenie 62/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Turzanach Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zarządzenie 61/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zarządzenie 60/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2018 r., informacji o stanic mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie 59/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Zarządzenie 58/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SP Turzany Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zarządzenie 57/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Inowrocław za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zarządzenie 56/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 3/2019 na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zarządzenie 55/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie 54/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach Szczegóły