Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie 83/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowrocław w sprawie opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2019-2023″. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zarządzenie 82/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zarządzenie 81/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zarządzenie 80/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości położonej w miejscowość Tupadły. Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie 79/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie 78/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i wysokości dofinansowania do materiału zadrzewieniowego Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Zarządzenie 77/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie informacji za rok 2018 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Zarządzenie 76/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Zarządzenie 75/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zarządzenie 74/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach. Szczegóły