Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2019 Zarządzenie 93/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Inowrocław i jej jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Zarządzenie 92/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie 91/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie 90/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie 89/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie 88/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zarządzenie 87/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zarządzenie 86/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zarządzenie 85/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław7 na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zarządzenie 84/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 4/2019 na stanowisko podinspektora ds. kultury. Szczegóły