Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie 103/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2019 sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie 102/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2019 sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Zarządzenie 101/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 sierpnia 2019 r. sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie 100/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie 99/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie 97/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie 96/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie 95/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Zarządzenie 94/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły