Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2019 Zarządzenie 133/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 grudnia 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie 132/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie 131/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Zarządzenie 130/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 8/2019 na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Zarządzenie 129/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 listopada 2019 w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie 128/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2019 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zarządzenie 127/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 listopada 2019 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie 126/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2019 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028 Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Zarządzenie 125/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 październik 2019 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Zarządzenie 124/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 październik 2019 sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław III kwartał 2019 r. Szczegóły