Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie 29/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie 28/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zarządzenie 27/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 26/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 25/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 24/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 23/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 22/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 21/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły