Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Zarządzenie 425/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Zarządzenie 424/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie 423/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Zarządzenie 422/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa kujawsko – pomorskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia” Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie 421/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie 420/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Zarządzenie 419/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zarządzenie 418/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 4/2018 na stanowisko podinspektora ds. prowadzenia ewidencji ludności. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zarządzenie 417/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 3/2018 na stanowisko audytora wewnętrznego. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie 416/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły