Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie 396/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 kwietnia 2018r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie 395/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2018r w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie 394/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2018r, zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie 393/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2018r, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2017 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zarządzenie 392/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 marca 2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutu sołectwa Łąkocin. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zarządzenie 391/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 marca 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 2/2018 na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu Wójta. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Zarządzenie 390/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 marca 2018r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Zarządzenie 389/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 marca 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 1/2018 na stanowisko podinspektora ds. obsługi technicznej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie 388/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 marca 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 2/2018 na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu Wójta. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie 387/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 marca 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej wr celu przeprowadzenia naboru nr 1/2018 na stanowisko podinspektora ds. obsługi technicznej. Szczegóły