Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2018 Zarządzenie 444/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Zarządzenie 443/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Inowrocław na prowadzenie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Zarządzenie 442/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Zarządzenie 441/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 października 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław mi rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie 440/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 października 2018 r. w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiących własność Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie 439/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie 438/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie 437/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie 436/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zarządzenie 435/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu wspomagania szkół Gminy Inowrocław w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szczegóły