Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2018 Zarządzenie 7/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zarządzenie 6/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 5/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 4/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 3/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 1/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2018 r. sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Zarządzenie 453/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zarządzenie 452/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zarządzenie 451/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie 450/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim”. Szczegóły