Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie 408/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Zarządzenie 407/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zarządzenie 406/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 405/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie informacji za rok 2017 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Zarządzenie 404/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 maja 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Zarządzenie 403/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach. Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zarządzenie 402/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 maja 2018r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zarządzenie 401/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutu sołectwa Łąkocin. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zarządzenie 400/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zarządzenie 399/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły