Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 361/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 360/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 359/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 358/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 357/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 356/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 355/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 354/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 Zarządzenie 353/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły