Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2018 Wykaz Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użyczenie pomieszczenia znajdujące siew budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo. Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje o oddaniu w użyczenie pomieszczeń w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 7 w miejscowości Żalinowo. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje o oddaniu w użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku mienia komunalnego ul. Dworcowa nr 15 w miejscowości Jaksice. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 74/2 o pow.u,7298ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45484/7. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną numerem działki 41/7 o pow. 0,0039 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr BY1I/00023326/2 wraz z przynależnym do tej nieruchomości udziałem w wysokości Va części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 41/6 o pow. 0,0924 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY 11/00024077/8. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje o oddaniu w użyczenie trzech pomieszczeń znajdujących się w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w miejscowości Orłowo oraz boiska. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje o oddaniu w użyczenie pomieszczeń w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 7 w miejscowości Żalinowo. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły