Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00045484/7. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Pławin, zap. w księdze wieczystej KW Nr BY11/00038338/7, oz. nr działek: 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha i 82/4 o po w. 0,1649 ha, właściciel Gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną numerem działki 43/4 o pow. 3,6690ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 45495. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości – o pow. 20m2, położonej w miejscowości Dulsk, oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00043430/0. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Góra, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 42/29 o pow. 0.7657ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 42116. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Orłowo, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 34 o pow. 1,2300 ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/0000 9843/8. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Sławęcinek, oznaczone numerem działek: 71/1 o pow. 0,1300 ha, 70/2 o pow. 0,1400 ha i 70/3 o pow. 0,0600 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr 22970. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie i dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 13/2 o pow.1,1185 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45487/8. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane grunty rolne położone w miejscowości Mimowola, oznaczone numerem działek: 9 o pow. 0,4300 ha i 20/5 o pow. 1,4600 ha. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Tupadły, oznaczone w ewidencji gruntów numerem działki 195/3, o pow. 0,5000 ha, dla których Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 8713. Szczegóły