Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2019 wykaz Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 wykaz Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 wykaz Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Wykaz Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporo wek zapisaną w księdze wieczystej KW nr BY1I/000075131/7, oznaczoną numerami działek: 167/1 o pow. 0,0354 ha, 167/2 o pow. 0,0486 ha, 167/3 o pow. 0,1115 ha, 167/4 o pow. 0,0452 ha, 167/5 o pow. 0,0688 ha, 167/6 o pow. 0,0486 ha, 167/7 o pow. 0,0854 ha, 167/8 o pow. 0,0901 ha, 167/9 o pow. 0,1011 ha, 190/3 o pow. 0,0272 ha i 190/4 o pow. 0,0728 ha. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w województwie Kujawsko- Pomorskim w miejscowości Oporo wek. W ewidencji gruntów’ oznaczona jest jako tereny rolne kl.II, Ilia, Illb, IVa. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę na okres jednego roku niezabudowane grunty rolne położone w miejscowości Sławęcinek, oznaczone numerem działki 15/1 o pow. 0,4100 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00045486/1 oraz oznaczone numerem działki 14/20 o pow. 1,1694 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY 11/00073278/5. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Gnojno, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 43/5 o pow. 0,2111ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00035423/9. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin, oznaczoną numerem dziatki 33/40, o pow. 39m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00023275/9 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oz. nr działki 33/39. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław, oznaczone numerami działek: Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Pławin oz. numerami działek: 82/2. o pow. 0,ł898 ha, 82/3, o pow. 0,1364 ha, 82/4, o pow. 0,1649 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00038338/7. Szczegóły