Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 Wykaz Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną numerem działki 218 o pow. 0,1300 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00036794/7. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną numerem działki 182 o pow. 0,0300 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00075131/7 Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/8 o pow. 0,1696 ha i 92/9 o pow. 0,0868 ha, właściciel Gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporo wek oznaczoną numerem działki 190/1 o pow. 0,0500 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000075131/7. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną numerem działki 153/1 o pow. 0,2400 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00078560/4. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Informacja Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/8 o pow. 0,1696 ha i 92/9 o pow. 0,0868 ha, właściciel Gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, o ogólnej pow.0,7240ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00038338/7. Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 74/2 o pow.0,7298ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45484/7. Szczegóły