Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Informacja Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę na okres do 30 września 2019r. niezabudowane grunty rolne położone w miejscowości Sławęcinek, oznaczone numerem działki 15/1 o pow. 0,4100 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY 11/00045486/1 oraz oznaczone numerem działki 14/20 o pow. 1,1694 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00073278/5. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości, o pow. 15m2, położonej w miejscowości Pławin, oznaczonej numerem działki 52/1, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00039948/3. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Pławin oz. numerami działek: 82/2, o pow. 0,1898 ha, 82/3, o pow. 0,1364 ha, 82/4, o pow. 0,1649 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00038338/7. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00045484/7. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Dulsk, zapisanej w księdze wieczystej KW 45495, oznaczonej nr działki 43/4 o pow. 3,6690 ha, właściciel Gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00045484/7. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Pławin, zap. w księdze wieczystej KW Nr BY11/00038338/7, oz. nr działek: 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha i 82/4 o po w. 0,1649 ha, właściciel Gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną numerem działki 43/4 o pow. 3,6690ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 45495. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości – o pow. 20m2, położonej w miejscowości Dulsk, oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00043430/0. Szczegóły