Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2018 Wykaz Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość roiną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, o ogólnej pow.0,7240ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38338. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości – o pow. ok. 20m2, położonej w miejscowości Dulsk oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00043430/0. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w użytkowanie i dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Pławin oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 13/2 o pow.1,1185 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 45487/8. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Wykaz Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Kruszą Duchowna oznaczone numerami działek: 33 o pow. 4,7300113, 21 o pow. 0,6900 ha i 30 o pow. 0,8800 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000 23323/1. Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław oznaczone numerami działek Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Jaksiczki oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 58/1 o pow. 0,3295 ha, 58/3 o pow. 0,0749 ha, 58/4 o pow. 0,0326 ha, 58/5 o pow. 0,0526 ha, 58/6 o pow. 0,0147 ha, 58/8 o pow. 0,0263 ha, 58/9 o pow. 0,0272 ha i 58/10 o pow. 0,0318 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00075130/0. Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę grunty rolne położone w miejscowości Żalinowo oznaczone numerem działki 19/5 o pow. 0,2692ha i numerem działki 20/4 o pow. 0,2888 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00045661/2 z przeznaczeniem jako grunt rolny. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Wykaz osp Jacewo Szczegóły