Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2019 Uchwała NR VIII/78/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław wotum zaufania. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/77/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/76/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkól Gminy Inowrocław i utworzenia Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław oraz nadania statutu Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/75/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/74/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/72/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Uchwała NR VII/71/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Orłowo oznaczonej numerem działki 204/12. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Uchwała NR VII/70/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcinek. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Uchwała NR VII/69/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo w rejonie drogi powiatowej relacji Jacewo-Ośniszczewko i drogi gminnej relacji Latkowo-Dalkowo. Szczegóły