Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2019 Uchwała NR IX/84/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Uchwała NR IX/83/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Uchwała NR IX/82/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Uchwała NR IX/81/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Uchwała NR VIII/80/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Uchwała NR VIII/79/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Uchwała NR VIII/78/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław wotum zaufania. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/77/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/76/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkól Gminy Inowrocław i utworzenia Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław oraz nadania statutu Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Uchwała NR VII/75/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Szczegóły