Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 2/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/14/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/13/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/12/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2025. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/11/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/10/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/9/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/8/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/7/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała NR II/6/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szczegóły