Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2018 Uchwała NR XLIX/397/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwała NR XLIX/396/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól Gminy Inowrocław i utworzenia Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław oraz nadania statutu Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwała NR XLIX/395/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwała NR XLIX/394/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 — 2025. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwała NR XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Uchwała NR XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała NR XLVIII/391/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała NR XLVIII/390/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała NR XLVIII/389/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław- Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała NR XLVIII/388/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław. Szczegóły