Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/338/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/337/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław jako Lidera i Miasto Inowrocław jako Partnera porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie projektu pn.: „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/336/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Inowrocławskim w celu wspólnego ubiegania się ośrodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/335/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie i nadania Statutu. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/334/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowic” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/333/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Orłowo. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/332/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo, oznaczonej numerem działki 174/10. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/331/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/330/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała NR XLI/329/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022. Szczegóły