Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 Uchwała NR XLIV/356/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2018 r zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/355/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/354/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/353/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Inowrocławskiego. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/352/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/351/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/350/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2555C w zakresie wykonania ciągu pieszego w miejscowości Batkowo” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/349/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała NR XLIII/348/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Uchwała NR XLII/347/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Kruszą Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia. Szczegóły