Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2016 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XIX/162/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XIX/161/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: przyjęciu do realizacji Planu gospodarki niskoeniisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XIX/160/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XIX/159/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XIX/158/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47″. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XVIII/157/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XVIII/156/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kłopot Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XVIII/155/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XVIII/154/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XVIII/153/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek. Szczegóły