Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/19/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów- Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/18/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032″ Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/17/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław” Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/16/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/15/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Radłówek. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/14/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2015. Szczegóły