Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VI/28/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VI/27/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów w Sołectwie Batkowo przeprowadzonych w dniu 06.02.2015 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR V/26/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015 r. w spranie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR V/25/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015 r. W zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Inowrocław wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR V/24/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR IV/23/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Inowrocław wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko- pomorskim na cele przyrodnicze”. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/22/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/21/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR IV/20/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015 r. sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyj Szczegóły