Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR IX/59/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przeznaczenia nieruchomości zasobu do sprzedaży. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR IX/58/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR IX/57/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VIII/56/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Inowrocław oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VIII/55/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VIII/54/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy z Miastem Inowrocław w ramach wdrażania polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VIII/53/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Strzemkowo. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VIII/51/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury. Szczegóły