Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XI/70/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XI/69/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016 – 2019. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XI/68/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XI/67/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XI/66/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XI/65/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR X/64/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR X/63/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR X/62/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR X/61/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 Szczegóły