Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/90/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Inowrocław Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/89/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2022. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/88/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/87/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XII/86/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XII/85/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XII/84/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Wiejskich Boisk Sportowych i Wiejskich Placów Zabaw dla Dzieci stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XII/83/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r. sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Komaszyce Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XII/82/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013-2020. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XII/81/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły