Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2013 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/268/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 – 2020. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/267/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/266/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kłopot. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/265/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/264/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/263/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/262/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/261/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/260/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXX/259/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław 2013. Szczegóły