Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2012 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.05.2018 Uchwała NR XIII/101/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego do realizacji zadań Gminy Inowrocław w zakresie wsparcia rodziny Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Uchwała NR XIII/100/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Uchwała NR XIII/99/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji gminnej Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Uchwała NR XIII/98/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2012r. Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Uchwała NR XIII/97/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pławinie Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Uchwała NR XIII/96/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie Szczegóły