Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2012 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/187/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/186/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012-2020 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/185/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/183/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Inowrocław do Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/182/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/181/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Szczegóły