powyżej kwoty 30.000 euro 2019

Typ Data Tytuł
Przetargi 01.08.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz dowozów uczniów do szkół na rzecz Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów będących w administrowaniu gminy Inowrocław w sezonie 2019-2020 Szczegóły
Przetargi 18.07.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap Szczegóły
Przetargi 18.07.2019 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dulsk (750m) Szczegóły
Przetargi 16.07.2019 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaksice Szczegóły
Przetargi 09.05.2019 Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Szczegóły
Przetargi 12.04.2019 Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły Szczegóły
Przetargi 28.03.2019 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 18.03.2019 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Inowrocław Szczegóły