powyżej kwoty 30.000 euro 2018

Typ Data Tytuł
Przetargi 28.11.2018 Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach Szczegóły
Przetargi 17.10.2018 Udzielenie kredytu w wysokości 1 500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. związanego z zadaniem inwestycyjnym Szczegóły
Przetargi 16.10.2018 Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 16.10.2018 Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych i zbieranych selektywnie z terenu Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 09.10.2018 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz przejazdów dodatkowych na rzecz Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 09.10.2018 Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Szczegóły
Przetargi 17.08.2018 Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych na terenie gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 18.07.2018 Udzielenie kredytu w wysokości 2 608.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi Szczegóły
Przetargi 03.07.2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów będących w administrowaniu gminy Inowrocław w sezonie 2018-2019 Szczegóły
Przetargi 14.06.2018 Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – etap I – II postępowanie Szczegóły