powyżej kwoty 30.000 euro 2018

Typ Data Tytuł
Przetargi 01.02.2018 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Inowrocław w roku 2018 Szczegóły
Przetargi 24.01.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Kruśliwiec Szczegóły
Przetargi 23.01.2018 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 16.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap Szczegóły
Przetargi 16.01.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 173/2 w miejscowości Oporówek gmina Inowrocław Szczegóły