powyżej kwoty 30.000 euro 2018

Typ Data Tytuł
Przetargi 18.07.2018 Udzielenie kredytu w wysokości 2 608.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi Szczegóły
Przetargi 03.07.2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów będących w administrowaniu gminy Inowrocław w sezonie 2018-2019 Szczegóły
Przetargi 14.06.2018 Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – etap I – II postępowanie Szczegóły
Przetargi 29.05.2018 Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – etap I Szczegóły
Przetargi 26.04.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste Szczegóły
Przetargi 24.04.2018 Zmiana sposobu użytkowania bud. hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem Szczegóły
Przetargi 18.04.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap Szczegóły
Przetargi 16.04.2018 Udzielenie kredytu w wysokości 2 456.728,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi Szczegóły
Przetargi 10.04.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 150548C w m. Jacewo Szczegóły
Przetargi 29.03.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice – Sikorowo na terenie gminy Inowrocław Szczegóły