poniżej kwoty 30.000 euro 2019

Typ Data Tytuł
Przetargi 19.07.2019 Dostawa i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych, dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze w ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarzanach ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach w ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Turzanach ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach ramach projektu „Naukowa przygoda” Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach w ramach projektu „Naukowa przygoda”. Szczegóły