poniżej kwoty 30.000 euro 2018

Typ Data Tytuł
Przetargi 19.02.2018 Wykonanie usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli szkoły podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze, Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku w ramach projektu „Naukowy Zawrót Głowy” Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dwóch odrębnych inwestycji drogowych – „Przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo” i przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 17,16/4 i 18/1 obręb Balczewo” Szczegóły