Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2018 SKO 4212_73_2018 obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 SKO 4212_33_2018 obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 OBWIESZCZENIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenie MPZP Orłowo RGP.I.6721.1.2013 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 KOMUNIKAT Szczegóły