Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2018 obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 projekt JURA Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 komunikat dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr ewid. 98/14 obręb Marcinkowo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 ecyzja starosty Inowrocławskiego znak: AB.6740.3.54.2018 z dnia 03.10.2018 r. uchylająca decyzję z 25 czerwca 2018 r. nr 54/2018 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 komunikat dot. uzupełnienia treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Trzaski, na terenie dz. nr ewid. 13/10 obręb Trzaski gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 komunikat dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Trzaski, na terenie dz. nr ewid. 13/10 obręb Trzaski gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ‚ORLEN” S.A. w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dla inwestycji pn. Budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Kłopot w kierunku ul. Orłowskiej w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 ZP.6733.1.2017/2018 informacja Wójta Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Informacja cel publiczny ZP 6733 4 2018 Szczegóły