Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenie MPZP Orłowo RGP.I.6721.1.2013 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 KOMUNIKAT Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 komunikat że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław w dniu 02 stycznia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej o budynek Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem na terenie działki nr 127 obręb Tupadły, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Komunikat że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Emitel Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Plebańczyka , dnia 13 grudnia 2017 r. została wydana decyzja odmowna dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Trzaski, na terenie części działki nr ewid.13/10 obręb Trzaski, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28 listopada 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie decyzji Nr 118/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującej Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości informację , że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzją z dnia 9 listopada 2017r. ( data wpływu 28.11.2017r.) znale SKO-4212/298/2017 uchyliło w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2017r. znak: ZP.6733.13.2017 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie części działki nr 208/32 w miejscowości Kruśliwiec. Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 informacja dz. 13/10 Trzaski Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 informacja dz. 127 Tupadły Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 obwieszczenie Woj . Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.11.2017r. o wydaniu pozwolenia na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. etap II i III Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 informacja Szczegóły