Ogłoszenia/Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2018 ecyzja starosty Inowrocławskiego znak: AB.6740.3.54.2018 z dnia 03.10.2018 r. uchylająca decyzję z 25 czerwca 2018 r. nr 54/2018 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łojewo zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00049071/7, oznaczonej nr działki 199/9 o pow. 0,0958 ha, właściciel Gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na 2019 Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Sprawozdanie z konsultacji wieloletniego programu współpracy Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 decyzja uchylającej decyzję Starosty Inowrocławskiego z 25 czerwca 2018 r. znak AB.6740.3.54.2018 Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 XLIX sesja Rady Gminy Inowrocław termin posiedzenia: 8.10.2018r. godz. 9:00 Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty Inowrocławskiego Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Ogłoszenie zmiana rozkładu jazdy autobusów gminnych Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Informacja BD.RUZ.421.453.2018.PC Szczegóły