Ogłoszenia/Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 5/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Informacja Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Inowrocław na lata 2019-2033″ Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 W związku z awarią samochodu odbiór odpadów BIO z harmonogramu zostanie przesunięty o czas naprawy. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaksice z włażeniem w miejscowości Borkowo Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Dbajmy o Najmłodszych – Zdrowa Woda dla każdego Ucznia Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 II sesja Rady Gminy Inowrocław termin posiedzenia: 29.11.2018r. godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę na okres do 30 września 2019r. niezabudowane grunty rolne położone w miejscowości Sławęcinek, oznaczone numerem działki 15/1 o pow. 0,4100 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY 11/00045486/1 oraz oznaczone numerem działki 14/20 o pow. 1,1694 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00073278/5. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości, o pow. 15m2, położonej w miejscowości Pławin, oznaczonej numerem działki 52/1, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00039948/3. Szczegóły