Ogłoszenia/Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2019 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.421.57.2019.EF Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 UWAGA – BDO! Szanowni Państwo! Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie 132/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 XII sesja Rady Gminy Inowrocław termin posiedzenia: 27.11.2019r. godz. 8:30 Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW 2020 Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Inowrocław a naborze na stanowisko urzędnicze specjalista ds. gospodarki gruntami Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Komunikat dotyczący zmian w system gospodarowania odpadami Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 XI sesja Rady Gminy Inowrocław termin posiedzenia: 30.10.2019r. godz. 8:00 Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 W związku z cieszącą się dużym zainteresowaniem akcją zbiórki odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że nastąpiły opóźnienia w harmonogramie odbiorów. Jednocześnie prosimy nie chować wystawionych odpadów, ponieważ wszystkie zostaną odebrane. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Szczegóły