Ogłoszenia/Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenie MPZP Orłowo RGP.I.6721.1.2013 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 361/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 360/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 359/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 358/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 357/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie 356/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie 350/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Szczegóły