Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2018 ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 WNIOSEK O wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.07.2017 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2017 WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Inowrocław w zakresie: -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami* – prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt* – prowadzenia grzebowisk* – prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2017 Przydzielenie materiału zadrzewieniowego na akcję wiosna/jesień Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Szczegóły