Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2018 dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW ZA 2017 ROK Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 WNIOSEK O wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.07.2017 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2017 WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Inowrocław w zakresie: -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami* – prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt* – prowadzenia grzebowisk* – prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2017 Przydzielenie materiału zadrzewieniowego na akcję wiosna/jesień Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Szczegóły