Nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporo wek zapisaną w księdze wieczystej KW nr BY1I/000075131/7, oznaczoną numerami działek: 167/1 o pow. 0,0354 ha, 167/2 o pow. 0,0486 ha, 167/3 o pow. 0,1115 ha, 167/4 o pow. 0,0452 ha, 167/5 o pow. 0,0688 ha, 167/6 o pow. 0,0486 ha, 167/7 o pow. 0,0854 ha, 167/8 o pow. 0,0901 ha, 167/9 o pow. 0,1011 ha, 190/3 o pow. 0,0272 ha i 190/4 o pow. 0,0728 ha. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w województwie Kujawsko- Pomorskim w miejscowości Oporo wek. W ewidencji gruntów’ oznaczona jest jako tereny rolne kl.II, Ilia, Illb, IVa. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę na okres jednego roku niezabudowane grunty rolne położone w miejscowości Sławęcinek, oznaczone numerem działki 15/1 o pow. 0,4100 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00045486/1 oraz oznaczone numerem działki 14/20 o pow. 1,1694 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY 11/00073278/5. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość rolną położoną w miejscowości Gnojno, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 43/5 o pow. 0,2111ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00035423/9. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin, oznaczoną numerem dziatki 33/40, o pow. 39m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00023275/9 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oz. nr działki 33/39. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę niezabudowane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Inowrocław, oznaczone numerami działek: Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Pławin oz. numerami działek: 82/2. o pow. 0,ł898 ha, 82/3, o pow. 0,1364 ha, 82/4, o pow. 0,1649 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00038338/7. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00045484/7. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/8 o pow. 0,1696 ha i 92/9 o pow. 0,0868 ha, właściciel Gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporo wek oznaczoną numerem działki 190/1 o pow. 0,0500 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/000075131/7. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną numerem działki 153/1 o pow. 0,2400 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00078560/4. Szczegóły