Formularze sprawozdań

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 381/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 380/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 379/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 378/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 377/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 376/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 375/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Zarządzenie 368/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie 364/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie 363/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły