Decyzje Środowiskowe 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2019 DŚ.6220.47.2018 pismo z dnia 07.02.2019r. dot. budowa stacji paliw wraz z LPG i budowa budynku stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 15/10 obr. geod. Trzaski, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019r., WOO.420.111.2018.ADS.20 dot. przedłużenia terminu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2019r., DŚ.220.47.2018 dot. wszczęcia postępowania admnistracyjnego- decyzja środowiskowa polegająca na budowie stacji paliw wraz z LPG i budowie budynku stacji wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 15/10 położonej w obrębie geodezyjnym Trzaski, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 DŚ.6220.1.2019 zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa studni głębinowej na terenie działki nr ewidencyjny 163/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jaksice, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 DŚ.6220.37.2018 informacja Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28.01.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskwoych uwarunkowanaich- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 położonej w obrębie geodezyjnym Marulewy, gmina Inowrocław, Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 DŚ.6220.39.2018 informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10, obręb geodezyjny Krusza Zamkowa, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 DŚ.6220.40.2018 informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Turzany 2”, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 208 i 209, obręb geodezyjny Turzany, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 18.01.2019r., OŚ.6220.14.2018.AS dot. wyznaczenia nowego terminu do załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14.01.2019r., DŚ.6220.36.2018 dot. przedłużenia terminu do załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10.01.2019r., DŚ.6220.32.2018 dot. prowadzonego postępowania -przetwarzanie odpadów dz. nr 37/61 obr. Latkowo Szczegóły