Decyzje Środowiskowe 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2019r.,WOO.420.111.2018.ADS.27 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów istniejących rurociągów” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 DŚ.6220.12.2019 zawiadomienie z dnia 24 czerwca 2019r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dot. „przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 9/4 zlokalizowanej w Sójkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 DŚ.6220.12.2019 informacja z dnia 24 czerwca 2019r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dot. „przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 9/4 zlokalizowanej w Sójkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 informacja Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2019r., znak: GOŚ.DŚ.6220.16.2019 dot. przeniesienia w całości ostatecznej decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 maja 2017r., znak: DŚ.6220.21.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 11/8 położonej w miejscowości Krusza Zamkowa, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 DŚ.6220.13.2019 informacja z dnia 14 czerwca 2019r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dot. „Montażu paneli fotowoltaicznych dachowych o łącznej mocy 39,9 kW, zakupu i montażu 8 maszyn do obierania cebuli realizowanego na działce o numerze ewidencyjny 140 położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 DŚ.6220.13.2019 zawiadomienie z dnia 14 czerwca 2019r. dot. „Montażu paneli fotowoltaicznych dachowych o łącznej mocy 39,9 kW, zakupu i montażu 8 maszyn do obierania cebuli realizowanego na działce o numerze ewidencyjny 140 położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2019r., WOO.420.340.2018.ADS.12 dot. przedłużenia terminu- „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kruszwica -Inowrocław” Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 czerwca 2019r., znak: GOŚ.DŚ.6220.16.2019 dot. przeniesienia w całości za zgodą stron ostatecznej decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 06 maja 2018r., znak: DŚ.6220.21.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/8 położonej w miejscowości Krusza Zamkowa, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 DŚ.6220.2.2019 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego” Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 maja 2019r., znak: DŚ.6220.36.2018 postanowienie dot. postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 100/2 zlokalizowanej w Kłopocie, gmina Inowrocław Szczegóły