Decyzje Środowiskowe 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14.01.2019r., DŚ.6220.36.2018 dot. przedłużenia terminu do załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10.01.2019r., DŚ.6220.32.2018 dot. prowadzonego postępowania -przetwarzanie odpadów dz. nr 37/61 obr. Latkowo Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 informacja Wójt Gminy Inowrocław z dnia 10.01.2019r., DŚ.620.32.2018 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10.01.2019r., znak: DŚ.6220.23.2018 zebranie materiałów przed wyd.dec. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 informacja Wójta Gminy Inowrocław z dnia 07.01.2019r., DŚ.6220.37.2018 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 07.01.2019r., DŚ.6220.37.2018 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 zawiadomienie przed wydaniem decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 07.01.2019r., DŚ.6220.40.2018 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 zawiadomienie przed wydaniem decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 07.01.2019r., DŚ.6220.39.2018 Szczegóły