Decyzje Środowiskowe 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2019 GOŚ.DŚ.6220.22.18.2019 Wójt Gminy informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: ” Budowie hali produkcyjnej do produkcji zniczy na działce nr ewid.302/8 w miejscowości Jaksice, gmina Inowrocław”. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 GOŚ.DŚ.6220.36.2.2019 zawiadomienie z dnia 05 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 169/13 ,169/14 ,171/1 ,177/7 obręb Batkowo Gmina Inowrocław ” Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 05 grudnia 2019 r. znak sprawy: GOŚ.DŚ.6220.36.3.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 169/13, 169/14, 171/1, 177/7 obręb Batkowo Gmina Inowrocław.” Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 GOŚ.DŚ.6220.23.22.2019 informacja Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce nr ewid. 212/2 w miejscowości Batkowo, gmina Inowrocław” Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 GOŚ.DŚ.6220.33.5.2019 zawiadomienie z dnia 22 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 73/2 obręb Batkowo Gmina Inowrocław” Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 GOŚ.DŚ.6220.41.85.2018.2019 zawiadomienie z dnia 21 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”hala do przetwarzania tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych nr 2″ w m. Marcinkowo 12 na działce o nr ew.gruntów 97/9, Gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Wójt Gminy INOWROCŁAW zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie studni głębinowej na dz. nr 54 w miejscowości Jaksiczki, obręb 0014, gmina Inowrocław, pow.inowrocławski.” Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ hala do przetwarzania tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych nr 2 ” na dz. Nr 97/9 w Marcinkowie, Gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Wójt Gminy Inowrocław informuje o wydaniu na wniosek Pana Jarosława Matuszaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa PROJBUD działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego ” i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Wójt Gminy Inowrocław informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w podziale na 3 etapy – 3x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 11/2, 12/7, 12/8, obręb geodezyjny Trzaski, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy Szczegóły