Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2017 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2017 Zarządzenie 313/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1 m powierzchni nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcinek oznaczonej nr działki 14/20 i 15/1 z przeznaczeniem na plac składowy materiałów w celu realizacji zadania pod nazwą budowa obwodnicy Inowrocławia. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Zarządzenie 312/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni dla pomieszczeń w budynku nr 21 w miejscowości Łojewo z przeznaczeniem na cele biurowe Spółdzielni Socjalnej Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Zarządzenie 311/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2017 w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku było ostatnim miejscem pracy Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Zarządzenie 310/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 sierpnia 2017 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zarządzenie 309/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz 2 informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zarządzenie 308/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2017 Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Zarządzenie 307/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Zarządzenie 306/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 sierpnia 2017 zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Zarządzenie 305/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 lipca 2017 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2017r Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Zarządzenie 304/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 lipca 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Inowrocław na lata 2015-2019 Szczegóły